Til forsiden Send mail Print siden Sitemap
Nyheder
13. marts 2015

Hvor er Husbase.dk?


Husbase.dk er fremover lagt sammen med Hussyn Danmarks hjemmeside.
 
Du skal logge ind i husbase.dk i nederste venstre hjørne.
 
 


31. maj 2012

Certificering


HERNING CONSULT aps er  blevet certificeret.

Efter principperne i ISO 9001 med supplerende krav vedr.  energimærkningsordningen.

 1. maj 2012

Nye regler efter 1 maj


Der kommer nye krav til tilstandsrapporterne fra 1. maj 2012. De nye regler gælder for handler med fast ejendom, der indgås efter denne dato. Det betyder, at tilstandsrapporter, der er udarbejdet (dvs. indberettet) mindre end 6 måneder før den 1. maj 2012 (altså fortsat gyldige rapporter), fra lovens ikrafttræden ikke (længere) vil opfylde de krav, der stilles til tilstandsrapportens indhold, og derfor ikke (længere) vil kunne danne grundlag for tegning af en ejerskifteforsikring.

Er en tilstandsrapport således udarbejdet mellem 1. november 2011 og 30. april 2012, må sælger derfor enten få udarbejdet en ny tilstandsrapport eller bede den bygningssagkyndige, der har udarbejdet tilstandsrapporten, om at udarbejde et tillæg (se § 23 i bekendtgørelse om huseftersynsordningen), så tilstandsrapporten inklusive tillæg opfylder de nye krav. Dette skal ske for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Et tillæg til en tilstandsrapport udarbejdet eller fornyet mellem 1. november 2011 og 30. april 2012, skal indeholde oplysning om restlevetiden på bygningens tag sammen med oplysning fra sælger om, hvorvidt der er varmeinstallationer og/eller termostatsventiler, som ikke virker. Derudover skal der med tillægget udleveres en hustypebeskrivelse for bygningen, jf. § 18. Den bygningssagkyndige bestemmer om og i hvilket omfang, en fornyet bygningsgennemgang er nødvendig.

[Kan kun udarbejdes af den, der har udarbejdet den oprindelige tilstandsrapport. Indberettes i HEWEB som allonge og der er ikke noget administrationsgebyr].

Tillægget skal afgives på et skema, der er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

I praksis er dette skema en særlig defineret allonge i HEWEB. Denne særlige allonge vil automatisk komme frem, den første gang en bygningssagkyndig efter den 1. maj 2012 vil indberette en allonge på en fortsat gyldig tilstandsrapport udarbejdet af denne bygningssagkyndige inden den 1. maj 2012.

Tillægget samt hustypebeskrivelsen indberettes elektronisk via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters indberetningssystem HEWEB senest 14 dage efter tillæggets udarbejdelse.

Efter indberetning af tillægget udgør tillægget en integreret del af tilstandsrapporten. Tillæggets gyldighed ophører med udløbet af tilstandsrapportens gyldighed og kan ikke forlænges, idet en eventuel ny tilstandsrapport for samme ejendom vil blive udarbejdet efter de nye regler.7. marts 2011

Energimærkning uden bygningsgennemgang


Efter 1. marts 2011 er det muligt at udarbejde energimærkninger uden bygningsgennemgang for visse bygninger. Dette indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBR-oplysningerne og de oplysninger, der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten.

Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis bygningen opfylder visse kriterier.
Det er:
  • Bygningen er et-familiehus (BBR-kategorierne 110, 120 og 130)
  • Bygningen er maksimalt 25 år gammel ( det vil sige at bygningen er opført efter 1. januar i året, der ligger 25 år før tidspunktet for energimærkningen. Fx kan energimærkning uden bygningsgennemgang i 2011 udføre for bygninger opført efter 1. januar 1986).


13. marts 2007

Opdateret hjemmeside


Hussyn Danmark har opdateret hjemmsiden med nyheder og tilbud
Nyheder
Hvor er Husbase.dk?...
[Læs mere]
Vidste Du
Udfyldelse af punkter i tilstandsrapport
[Læs mere]